Grondig Hergebruik

Stichting Grondig Hergebruik heeft in de Leerwerkfabriek in Nijmegen een aantal werkplaatsen, met daarbinnen zogenoemde ‘werkstraten’, waar kwetsbare leerlingen uit het praktijkonderwijs in de leeftijd van 15 – 18 jaar (werk)stagetraining krijgen.

Deelnemers van 18jaar en ouder leren en werken in de Buitenschool 18+ aan beroeps- en arbeidsmarktvaardigheden en aan versterking van basisvaardigheden: taal, rekenen, digitaal en handschriftverbetering. Buiten de reguliere schoolperiode ontstaat door de ‘Buitenschool’ een aanvullend en ondersteunend (kwalificerend) aanbod.

Stichting Grondig Hergebruik, SGH, is sociaal ondernemer zonder winstoogmerk.

Stichting Grondig Hergebruik huurt een eigen bedrijfsruimte op de Hulzenseweg 4, gelegen op industrieterrein Winkelsteeg, in Nijmegen. De huisvesting is dicht bij de oude stad, met in de directe omgeving andere bedrijven, woonwijken met lagere inkomens en opleidingen en een sportcomplex. Door de gunstige ligging biedt de huisvesting goede en bereikbare mogelijkheden voor praktijkplaatsen Werken en Leren binnen de eigen leerwerkfabriek (met werkplaatsen en werkstraten) en ook bij andere bedrijven en organisaties in de directe omgeving.

Deelnemers en leerlingen zijn – met ondersteuning van praktijkbegeleiders, vrijwilligers en leerkracht – nu op de locatie Hulzenseweg actief in werkplaatsen voor hout, textiel, rijwielen, (de)monteren, planning en logistiek en facilitair. Op de leerwerplekken is extra – intensieve – inzet op taal, rekenen en algemene vorming. In de zomer van 2017 komen er twee werkplaatsen en verschillende werkstraten bij.

Er is overigens een groot tekort aan benodigde werk- en leerplekken met (afgesplitst) eenvoudig werk, waar het principe is ‘leren door doen’ en tegelijkertijd de tijd en rust aanwezig is om stapsgewijs door voortdurende herhaling, kwaliteiten eigen te maken.

Er wordt op de werkplaatsen en werkstraten direct ingehaakt op de (deel)kwalificaties, die zijn vereist op de verschillende (beroeps)opleidingen in het particulier en openbaar middelbaar beroepsonderwijs.

De meeste deelnemers in de Leerwerkfabriek zijn in oorsprong afkomstig van het speciaal basisonderwijs (primair onderwijs) en hebben vaak verschillende soorten beperkingen in leren of leren en gedrag, waardoor ze aangewezen zijn op passend en gepast onderwijs en een aangepaste werkplek.